Spring Meeting | 28 April to 12 May 2013

Group Exhibition by
Nikos Angelides
Sofia Alexandropoulou
Loula Spanoudi
Alexandra Peratikou-Kentrou
Anna Sarlis
Efi Funk Klitoras
Silvia Mihailesku
Vivi Gardeli
Eleftheria Leventakis
Stelios Gikas
Mary Chatzaki

The artists

Artwork for sale

No products found which match your selection.