ΣΤ’ Εργαστήριο Ζωγραφικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) | 5 μέχρι 11 Σεπτεμβρίου 2022

“Have a Seat”

Δεκαεπτά φοιτήτριες και φοιτητές, υπό την επίβλεψη του ΣΤ’ Εργαστήριου Ζωγραφικής της ΑΣΚΤ,
δημιούργησαν τα δικά τους καθίσματα.