Γιάννης Αδαμάκης – Λάδι σε καμβά

Ομαδική Έκθεση

“Μνήμη”: Έκθεση Ζωγραφικής